Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a www.designia.hu online áruházban (továbbiakban: Weboldal) történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. A Weboldalt a Designia Kft. (székhely: 1113 Budapest, Vincellér utca 18. I/3., adószám: 26559841-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-332095; e-mail címe: info@designia.hu) (továbbiakban: Designia) üzemelteti.

 

A designia.hu oldal célja és funkciója összegyűjteni és láthatóvá tenni a magyar designereket, design márkákat, a lehető legszélesebb közönségnek bemutatva azokat. Az oldalon megjelenített termékek (továbbiakban: Termék) a Weboldalon nem rendelhetőek meg, rendelési, vásárlási igény esetén a Weboldal a Felhasználót átirányítja az adott márka/tervező oldalára, ahol az eladó feltételei mellett megvásárolhatja az adott terméket. 

 

Az ÁSZF kapcsán a változtatás jogát fenntartjuk, erről a megfelelő helyen tájékoztatást adunk. A korábbi Általános Szerződési Feltételeket az oldalon PDF formátumban elérhetővé tesszük.

 

Nem áll a Designia rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

 • Regisztráció


 • Felhasználó

 

A Weboldalt látogató személynek (továbbiakban: Felhasználó) lehetősége van a Weboldalon regisztrálni és fiókot (továbbiakban: Felhasználói fiók) létrehozni annak érdekében, hogy a kedvelt termékeket, cikkeket elmenthesse és később visszakereshetővé tegye önmaga számára. Az itt tárolt információt az oldal üzemeltetője nem látja. 

 

Regisztráció esetén a Felhasználó által megadott információknak minden tekintetben valósnak, pontosnak, aktuálisnak és teljesnek kell lennie. Amennyiben a Felhasználó regisztrációs adatai megváltoznak, úgy a Felhasználó haladéktalanul köteles a weboldal “Saját fiókom” részében az adatait megfelelően módosítani. 

A regisztráció során megadott felhasználói nevet és belépési jelszót kérjük, tartsd biztonságban, illetéktelen személynek, harmadik félnek ne add ki. 

 

A regisztráció során a következő (személyes) adatok megadására van szükség:

 • Felhasználó név
 • Név
 • Email cím
 • Jelszó

 

A Felhasználó által megadott téves, hiányos vagy hibás adatokból eredő hibás teljesítésből származó esetleges károkért, kellemetlenségekért kizárólag a Felhasználó felel, a Designia nem vállal ezen károkért felelősséget.

 

Amennyiben a gyanú felmerülne, vagy tudomást szerzel arról, hogy illetéktelen személy használja a fiókod, saját érdekedben kérjük, töröld profil oldalad, vagy egyéb biztonságos módon törekedj arra, hogy mielőbb megszüntesd a problémát.

 

Felhasználói fiók létrehozása esetén a Weboldal a kedvelt tartalmaidat elmenti, így elősegítve a jövőbeli kereséseidet. 

 

 • A Weboldal használata

 

A Weboldalt látogatók, valamint a Weboldalon regisztrált Felhasználók a Weboldalon megjelent cikkek, blog bejegyzések, valamint egyéb tartalmak között böngészhetnek. 

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van saját profiloldalukra elmenti a kedvenc tartalmaikat, melyeket a saját profiloldalon lehet megtekinteni később. 

 

A látogatóknak lehetőségük van az Elküldöm magmanak gombra kattintva elküldeni a maguk számára a cikkeket e-mail formájában. Ehhez csupán a gombra kattintás után az email címet kell megadni. 

 

Bizonyos tartalmak esetében lehetőség van a tartalom megosztására a felhasználó saját Facebook oldalán. 

 • Hírlevél

 

A Weboldalt látogatóknak lehetőségük van feliratkozni a designia.hu által rendszeresen kiküldött hírlevélre, amelyben tájékozódhatsz az oldalon megjelenő termékekről, tervezőkről, az oldal aktuális témáiról, az újdonságokról és programokról egyaránt.

 

A hírlevélre történő feliratkozás nem automatikus a regisztráció során. Erről a kijelölt helyen és formában kell külön nyilatkozni.   

 

A hírlevélre történő feliratkozás során a következő információkra van szükségünk:

-név

-email cím (biztonsági duplikálás)

 

 • Panasz

 

A Designia betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különösen, de nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit.

 

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat a Designia alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban vagy telefonon keresztül:

 

E-mail: info@designia.hu (Kapcsolat menü alatti panaszkezelés tárgyú email) 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Designia az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi. 

 

A panasz elutasítása esetén a Designia írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Designia a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

 • Adatvédelem

 

A Weboldal adatkezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

 • Szellemi tulajdonjog

 

A Weboldalon található minden tartalom, mint például a művek, képek, fotók, zenék, hangok, videók, dokumentumok, rajzok, ábrák, logók, menük, weblapok, grafikák, színek, sémák, eszközök, betűtípusok, formatervek, diagramok, elrendezések, módszerek, eljárások, funkciók és szoftver (továbbiakban: Tartalom) a Designia tulajdona, és szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. A Tartalmat a helyzettől függően kizárólag a Designia előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet egészében vagy részben másolni, közzétenni, terjeszteni, megjeleníteni, módosítani, abból származékos művet létrehozni, vagy azt bármilyen módon hasznosítani.

 

A Designiának jogában áll bármikor szerzői igényt támasztani a jelen Weboldalon közzétett bármely Tartalomra, és megtiltani az ilyen Tartalom bármilyen felhasználását, eltorzítását vagy egyéb módosítását.

 

A Tartalomnak a Designia által kifejezetten írásban engedélyezett bármilyen másolását, közzétételét, terjesztését, megjelenítését, módosítását, abból származékos mű létrehozását, vagy annak hasznosítását Ön kizárólag törvényes célokra és az összes vonatkozó törvénynek megfelelően végezheti.

 

A Designia nem szavatolja, hogy a Weboldal tartalmai Magyarországon kívüli országokban is helyénvalóak vagy jogszerűek. Amennyiben ezen tartalmak egyes országokban jogszerűtlennek vagy illegálisnak minősülnek, kérjük ne keresse fel a jelen Weboldalt, vagy amennyiben mégis úgy dönt, hogy felkeresi, ezennel tájékoztatjuk, hogy Ön a Designia által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére használja. A Designia intézkedéseket tett annak biztosítására, hogy a Designia Tartalma pontos legyen, és ne tartalmazzon helytelen vagy elavult információt, azonban, a Designia a Tartalom maradéktalan pontosságáért és teljességéért, nem tud felelősséget vállalni.  

A Weboldalon megjelenő Termékek és a róluk szóló képek, leírások a tervezők, márkák tulajdonát képezik, azok másolása, jogtalan felhasználása törvénybe ütközik. Ettől függetlenül minden termékleírás, megoldás, vizuális tartalom és a Termékek önmagukban is a mindenkori tervező szellemi tulajdonát képezik. Ezért bármiféle hamisítás, másolás vagy utánzás szigorúan tilos és büntetendő.

 

 • Egyéb rendelkezések

 

A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó és a Tervező, vagy a Weboldalt látogató személy részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

A Designia nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a Weboldalhoz való kapcsolódásáért.

 

A Designia nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Weboldal akadálytalan működését, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Designia nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.  

 

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a vásárló és Designia között esetlegesen jogvita alakul ki, úgy kötelesek azt kölcsönös tárgyalások útján rendezni. Abban az esetben, ha a jogvita tárgyalások útján nem tudják megoldani, úgy Felhasználó vagy a Tervező jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni (Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131)

 

A szerződéskötés nyelve a magyar. 

 

Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság joghatóságát kötik ki.